TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The University ? from the declaration of mission to the principles of management
(Universitatea ? de la declaraţia misiunii la principiile de management)
Vol LIX • No. 2/2007
Liviu Antonesei
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Bd. Carol I, nr. 11, Iaşi
e-mail: liviuant2001@yahoo.fr

 Keywords   autonomy, competence, management of educational processes,

 Abstract
Regardless of the other fields/social universes, the world of the university has the power to "tell the
world? and "say it out loudly and clear, having authority?. Of course, there are other domains and
social fields which can state their opinion about the world, but the university sphere has a special
feature-its discourse is recognized as a universal discourse, being relatively autonomous in connection
with the so-called social determinations, so it is a universe with a legitimate component regarding the
perception of the world, but also having an objective dimension. Consequently, we may say that its
legitimacy is based on this supposed objectivity.

 Rezumat
Spre deosebire de alte universuri sociale sau domenii, lumea universitară are puterea de ?a spune lumii?
şi ?de a o spune tare şi clar având autoritate?. Desigur există alte domenii şi câmpuri sociale care îşi pot
afirma opinia asupra lumii, dar sfera universităţii are o caracteristică specială ? discursul său este
recunoscut ca un discurs universal, fiind relativ autonom în legătura cu aşa numitele determinări
sociale; este, astfel, un univers cu o componentă legitimă legată de percepţia asupra lumii, având de
asemenea şi o dimensiune obiectivă. În consecinţă, putem spune că legitimitatea sa se bazează pe această
presupusă obiectivitate.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti