TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The power of educational relationship ? in pursuit of social legitimacy
(Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36 ? 46, Bucureşti e-mail: neacsu@mec.edu.ro)
Vol LIX • No. 2/2007
Ioan Neacşu
Universitatea din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 36 ? 46, Bucureşti
e-mail: neacsu@mec.edu.ro

 Keywords   power, authority, style, role-status within the qualitative educational process.

 Abstract
The research examines the power of education, in general, of the educational relationship, in particular,
at the level of both formal and informal issues. The main view is that concerning the polymorphism , the
values and the effects observable or non-observable in the perception of the educational agents.The
interdisciplinary approaches focus on some central elements of the personality of the teaching staff and of
the managers: decision-taking behaviour, assumed responsibilities, transversal and specialised
competences, working strategies, acquired interactions. Legitimating the authority by means of the rolesstatus
performed by the educational agents is related to the arguments concerning the educational styles,
the semiotics of the emotional states, the authorised point of view of some students attending specialised
courses.

 Rezumat
Cercetarea examinează puterea educaţiei în general, a relaţiilor educaţionale în particular, atât la
nivelul aspectelor formale cât şi cele informaţionale. Principalul punct de vedere este acela referitor la
polimorfism de valori şi efecte observabile. Abordările interdisciplinare se centrează pe câteva elemente
centrale ale personalităţii cadrelor didactice şi ale managerului: comportament de luarea deciziilor,
responsabilităţile asumate, competenţele transversale şi specializate, strategii de lucru, interacţiuni
achiziţionate. Legitimarea autorităţii prin statutul rolurilor performante de agenţi autoritari este legată
de argumentele care vizează stilurile educaţionale, punct de vedere centrat asupra anumitor studenţi care
frecventeză cursurile specializate.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti