TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Modelling of the Electrohydraulic Servovalves
(Modelarea servovalvelor electrohidraulice)
Vol LVIII • No. 2/2006
Ioan Dumitrescu, Constantin Tabacu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: i_dumitrescu_upg@yahoo.it

 Keywords   Servovalve, Electrohydraulic, Modelling, Mathematics shaping.

 Abstract
This paper presents an original model for the design of the debit servovalve with a force reaction which can determine, by numeric simulation, the dynamic performances of the servovalve. The couple motor is by definition an electromagnetic converter and therefore its behaviour in a dynamic regime is described using a set of differential equations with electromagnetic and movement sizes.

 Rezumat
Lucrarea prezintă un model original pentru proiectarea servovalvei de debit cu reacţie de forţă ce va putea determina, prin simulare numerică, performanţele dinamice ale unei servovalve. Motorul de cuplu fiind prin definiţie un convertor electromecanic comportarea sa în regim dinamic este descrisă de un set de ecuaţii diferenţiale, cu mărimi electromagnetice şi de mişcare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti