TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Education for the never served
(Harriet Fulbright, 1311 North Lynnbrook Drive Arlington, VA 22201 e-mail: www. hmfulbright.com)
Vol LIX • No. 2/2007
Harriet Mayor Fulbright
Harriet Fulbright, 1311 North Lynnbrook Drive Arlington, VA 22201
e-mail: www. hmfulbright.com

 Keywords   comprehensive education, KIP( Knowledge Is Power), reasons for learning,
constant assesment

 Abstract
I will try to dispel some long-standing myths and relay some fundamental ideas and practices about
teaching and learning for the poorly or never served. I could make a parallel observation about
education: without even collecting the data, I can say with confidence that in less than every 40 seconds a
student in the US loses hope, tunes out, leaves school and begins a life of disappointment, depression and
often crime. Mental health and education are clearly inextricably intertwined and should work together to
deliver services to improve lives throughout a society. In short, myths must be shattered, methods must be
challenged, and regimentation must give way to imagination.

 Rezumat
Voi încerca să distrug anumite mituri deja încetăţenite şi să redau câteva idei şi practici fundamentale
despre predare şi învăţare adresate celor săraci sau celor care nu au avut niciodată acces la educaţie.
Pot face o observaţie paralelă privitoare la educaţie : chiar fără a colecta date, pot susţine cu încredere
ca la fiecare perioadă mai scurtă de 40 de secunde un student din SUA îşi pierde speranţa, renunţă,
părăseşte şcoala şi începe o perioadă de dezamăgiri, depresie si adesea ilegalităţi. Sănătatea mentală şi
educaţia sunt în mod sigur interrelaţionate şi ar trebui să conlucreze pentru a oferi servicii pentru a
îmbunătăţi viaţa întregii societăţi. Pe scurt, miturile trebuie revăzute, metodele trebuie provocate si
regimentarea trebuie să dea frâu liber imaginaţiei.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti