TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Hedonism and education
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: estan@yahoo.com)
Vol LIX • No. 2/2007
Emil Stan
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: estan@yahoo.com

 Keywords   pleasure, hedonism, modernity, consumption, educations, senses, rationality

 Abstract
Modernity and its values have imposed an educational paradigm based on rationality; as post modernity
mainly focuses on the body, sensory reactions and consumption radically changes the pupil's personality;
therefore, there occurs an inadequacy between the pupil's expectations and what the school offers, so
another type of educational paradigm has become necessary.

 Rezumat
Modernitatea şi valorile sale au impus o paradigmă educaţională edificată în jurul raţiunii;
postmodernitatea, având în prim plan trupul, senzorialitatea şi consumul transformă în mod radical
personalitatea elevului; în consecinţă, apare o inadecvare între aşteptările elevului şi oferta şcolii, motiv
pentru care este nevoie de o altă paradigmă educaţională.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti