TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The meaning and the necessity in education
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com)
Vol LIX • No. 2/2007
Gabriel Albu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: gabrielalbu04@yahoo.com

 Keywords   empathy, narcissism, education, toxic people, nourishing people.

 Abstract
In a world of competition, of people being obsessed with wealth and personal success, human
relationships become more and more superficial, ephemeral and tensioned. But one can also build longterm,
deep and prosperous relationships if people learn and want to be empathetic. This capacity of
looking at and feeling things from the other person's point of view is essential for any type of
communication, for any relationship between people, for their mental sanity.Empathy is not a sporadic
application when we have a personal goal, but it supposes a long-term involvement. Narcissists and
psychos are incapable of empathizing.Children learn to be empathetic if their parents and teachers ?
showing a mild narcissism ? are empathetic as well.

 Rezumat
Într-o lume a concurenţei, a obsesiei bunăstării materiale şi a succesului personal, relaţiile umane devin
(tot) mai superficiale, mai efemere şi mai încordate. Putem însă construi şi relaţii durabile, profunde şi
prospere dacă învăţăm şi dorim să fim empatici. Această capacitate de a privi şi de a simţi lucrurile din
punctul de vedere al celuilalt (al semenului nostru) este esenţială pentru orice comunicare, pentru orice
relaţie dintre oameni, pentru sănătatea lor psihică. Empatia pretinde o investiţie de durată, iar nu o
aplicare sporadică, când avem un interes personal. Narcisicii şi psihopaţii sunt incapabili să
empatizeze.Copiii învaţă să fie empatici dacă părinţii şi profesorii lor ? manifestând un narcisism
ponderat ? sunt empatici.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti