TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Identity structures, self-conceptand education of the adolescents
(Institutul de Psihologie C. Rădulescu ? Motru, Academia Română, str. Calea 13 Septembrie, nr. 13, Bucureşti e-mail: euroget@yahoo.com)
Vol LIX • No. 2/2007
Cristian Vasile
Institutul de Psihologie C. Rădulescu ? Motru, Academia Română, str. Calea 13 Septembrie, nr. 13,
Bucureşti
e-mail: euroget@yahoo.com

 Keywords   education, identity structures, self-concept, academic self-concept, motivation.

 Abstract
One of the most important activities in our life consists from learning. Almost every activity we do, all the
social rules we abide by are learned behaviors and the basis of the learning is organized by the education
process. Which part from a person will respond to this fundamental process? Most of us usually talk
about the cognitive functions in learning and education (senses, attention, memory, thinking etc.). But
also most of us usually don't talk about the identification or nonidentification of the person with the
information and patterns within the education process, about the identity structure (defined as the
structure which allow a person to be unique, to have an individual model of acting, behave and living and
containing the self as a core, surrounded by personality structure) and learning.The paper has a
psychological approach of the adolescents' educational process through the view of the individual
identity structures strictly linked with academic self-concept, achievement motivation, aspirations and
expectations.

 Rezumat
Una dintre cele mai importante activităţi din viaţa noastră constă din învăţare. Aproape orice activitate
pe care o realizăm, toate regulile sociale pe care ne bazăm sunt comportamente învăţate, iar baza
învăţării este organizată de procesul educaţional. Care parte dintr-o persoană răspunde acestui proces
fundamental? Cei mai mulţi dintre noi vorbesc, de obicei, despre funcţiile cognitive implicate în învăţare
şi educaţie (simţuri, atenţie, memorie, gândire etc.). Dar, de asemenea, mulţi dintre noi nu vorbesc
despre identificarea sau nonidentificarea unei persoane cu informaţiile şi modelele din cadrul procesului
educaţional, despre structura de identitate (structura care îi permite unei persoane să fie unică, să
acţioneze, să se comporte şi să trăiască după un model individual şi care conţine sinele ca nucleu
înconjurat de structura personalităţii) şi învăţare. Lucrarea surprinde o abordare psihologică a
procesului educaţional al adolescenţilor prin prisma structurilor de identitate ale unei persoane, de care
sunt strâns legate conceptul despre sinele academic, motivaţia pentru realizări, aspiraţii şi aşteptări.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti