TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Constantin Narly and personality as the ideal in education
(Universitatea din Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, Bucureşti e-mail: vio_nico@yahoo.com Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploieşti e-mail: steliana.lefter@yahoo.com)
Vol LIX • No. 2/2007
Viorel Nicolescu, Steliana Lefter
Universitatea din Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu, Bucureşti
e-mail: vio_nico@yahoo.com
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploieşti
e-mail: steliana.lefter@yahoo.com

 Keywords   ideal of education, personality, calling-profession, specific originality,
social principle.

 Abstract
Constantin Narly (1896-1956), professor at the universities from Cernauti and Bucharest, considers
personality as the ideal of education. By the way he defines it, he manages to overpass and to mingle the
claims of the individualists and of the social pedagogy. At the core of his definition, one can find the
phrase "the calling-profession?.

 Rezumat
Constantin Narly (1896-1956), profesor la Universităţile din Cernăuţi şi Bucureşti, consideră
personalitatea ca ideal al educaţiei. Prin definiţia dată acesteia, el reuşeşte să depăşească şi să
armonizeze poziţiile pedagogiei individualităţii şi pedagogiei sociale. În miezul acestei definiţii se găseşte
sintagma ?profesie-vocaţie?.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti