TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Dimitrie Gusti's contribution to the development of romanian social pedagogy
(Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, nr.1, Piteşti e-mail: claudiulanga@yahoo.com)
Vol LIX • No. 2/2007
Claudiu Langa
Universitatea din Piteşti, Str. Tg. din Vale, nr.1, Piteşti
e-mail: claudiulanga@yahoo.com

 Keywords   social pedagogy, people's education, social service, mass culture, social university.

 Abstract
Author of a coherent sociologic system, D. Gusti brought important contributions to the development of
Romanian social pedagogy. He affirmed himself, as a social pedagogue, through his activity as an
organizer of people culture, following the extension of the educative action especially among peasants.
Since early 1910, the initiator of Sociologic School in Bucharest has placed mass cultural activity at the
level of some permanent preoccupations and activities, guided by a new discipline, social pedagogy.

 Rezumat
Autor al unui sistem sociologic coerent, Dimitrie Gusti a adus contribuţii notabile la dezvoltarea
pedagogiei sociale româneşti. El s-a afirmat, ca pedagog social, prin activitatea sa de organizator al
culturii poporului, urmărind extinderea acţiunii educative, în special asupra satului. Încă din 1910,
iniţiatorul Şcolii sociologice de la Bucureşti situa activitatea culturală de masă la nivelul unor
preocupări şi activităţi permanente, călăuzită de o disciplină nouă: pedagogia socială.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti