TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A general overview on qualifications issue in contemporary higher education
(Agenţia Naţională pentru Calificare în Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social, Bd. Schitu Magureanu nr.1, Bucureşti e-mail: cosmina.mironov@apart.ro e-mail: anca.borzea@apart.ro)
Vol LIX • No. 2/2007
Cosmina Mironov, Anca Borzea
Agenţia Naţională pentru Calificare în Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi
Social, Bd. Schitu Magureanu nr.1, Bucureşti
e-mail: cosmina.mironov@apart.ro
e-mail: anca.borzea@apart.ro

 Keywords   qualifications, competences, training, Bologna Process, National Qualifications
Framework in Higher Education.

 Abstract
This paper presents in a scientific approach the issue of the higher education qualifications within the
European and the national background. Nowadays, it emerges the need for developing coherent and
transparent university professional qualifications compatible with the principles of the European
Framework of Qualifications which will facilitate the mobility of students, graduates and labour force in
the European area and their insertion on the European labour market by offering the necessary tools for
comparing and recognizing the qualifications.

 Rezumat
Această lucrare prezintă, în forma unei abordări ştiinţifice, problematica calificărilor din învăţământul
superior în contextul european şi naţional. În prezent, emerge nevoia dezvoltării de calificări universitare
profesionale coerente şi transparente compatibile cu principiile Cadrului European al Calificărilor care
facilitează mobilitatea studenţilor, a absolvenţilor şi a forţei de muncă în aria europeană şi inserţia pe
piaţa muncii prin oferirea de instrumente necesare pentru compararea şi recunoaşterea calificărilor.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti