TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Study of Thermo-Oxidative Stabilisation of cis - 1,4 Polyisoprenic Rubber Modified with Maleic Anhydride
(Studiu privind stabilizarea termooxidativă a cauciucului sintetic poliizoprenic cis - 1,4 modificat cu anhidridă maleică)
Vol LVIII • No. 2/2006
Octav Pāntea, Vasile Dumitrescu, Ion Onuţu, Eva Trīmbiţaşu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploiesti
e-mail: poctav@upg-ploiesti.ro

 Keywords   thermo-oxidative stabilisation, cis -1,4 polyisoprenic rubber modified with maleic anhydride.

 Abstract
It has been studied the preventive effect of di-lauroylthiopropionate (DLTDP), regarding the thermo-oxidative stabilisation of synthetic polyisoprenic rubber cis - 1,4 modified with maleic anhydride, using polymer samples additivated with an antioxidant content of 0.5 %, 1 % and 2 %, compared to sample of non-additivated polymer sample. Samples were laid as films on spectral windows of KBr and thermal treatment were made at 96 0C, in the presence of the air. Thermo-oxidative stabilisation of synthetic rubber depends on the antioxidant DLTDP content and the optimal concentration was between 1 - 2 % in polymer.

 Rezumat
S-a studiat efectul preventiv al dilauroiltiopropionaului (DLTDP) privind stabilizarea termooxidativă a cauciucului sintetic poliiziprenic cis 1-4 modificat cu anhidridă maleică, utilizānd probe de polimer aditivate cu un conţinut de antioxidant de 0,5%, 1% şi respectiv 2% , comparativ cu proba de polimer neaditivată . Probele au fost depuse sub formă de pelicule pe ferestre spectrale de KBr , iar tratamentul termic s-a efectuat la temperatura de 96 0C, īn prezenţa aerului. Stabilizarea termooxidativă a cauciucului sintetic este funcţie de conţinutul de antioxidant DLTDP, iar concentraţia optimă este cuprinsă īntre 1-2% īn polimer.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti