TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Guidance and diversity. Research and application, Iaevg International Conference, University of Padova, 4 ? 6 september 2007
(Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti e-mail: rocatare@yahoo.com)
Vol LIX • No. 2/2007
Roxana Tudorică
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: rocatare@yahoo.com

 Keywords   Skill, metacognition, transference in the use of the methods and strategies of exploration,
intervention and evaluation, acute vision

 Abstract
Can our vocational guidance models and our methodologies underscore differences and adequately
respond to them? Through which qualitative and quantitative procedures of vocational guidance is it
possible to highlight people`s specificity? If the presence of specificity and diversity foretells
unsatisfactory educational and occupational pathways for people, what can vocational guidance do about
it? How should the issue of evaluation of career counseling efficacy and its ability to induce at least
sufficient levels of well-being and satisfaction be dealt with? They are indeed thorny questions.

 Rezumat
Pot modelele de ghidare vocaţională şi metodologia să sublinieze diferenţele şi să le răspundă în mod
adecvat? Prin ce proceduri calitative şi cantitative de ghidare vocaţională e posibil să subliniem
specificacitatea indivizilor. Dacă prezenţa specificităţii şi a diversităţii creează căi educaţionale şi
ocupaţionale nesatisfăcătoare pentru oameni, ce poate face ghidarea vocaţională pentru asta? Cum am
putea să tratăm problema eficacităţii evaluării consilierii în carieră şi abilitatea sa de a induce nivele cel
puţin suficiente ale bunăstării şi satisfacţiei? Sunt întrebări ce presupun răspunsuri dificile.Vol. LXII • No. 2/2010
Vol. LXII • No. 1B/2010
Vol. LXII • No. 1A/2010
Vol. LXI • No. 2/2009
Vol. LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 1C/2008
Vol. LX • No. 1B/2008
Vol LX • No. 1A/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti