TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Aromatics Extraction from Naphtas
(Extracţia aromatelor din benzine utilizând tetra etilen glicol)
Vol LVIII • No. 2/2006
Constantin Tănăsescu, Ion Onuţu
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploiesti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ctanasescuro@yahoo.com

 Keywords   liquid-liquid extraction, tetraethylene glycol, naphtas, solvent ratio, rafinate, extract.

 Abstract
Liquid-liquid extraction is one of the most commonly used unit operation, beside distillation, for the separation of certain components from complex mixtures in refineries and petrochemicals plants. This paper reports on laboratory tests results of liquid-liquid equilibrium using for the naphta-tetraethylene glycol system. Experimental results compared favourably with those published in literature.

 Rezumat
Extracţia lichid-lichid reprezintă, pe lângă distilare, procedeul cel mai utilizat pentru separarea anumitor componenţi din amestecurile complexe de produse din rafinării şi combinate petrochimice. În acest articol se prezintă rezultatele experimentale în studiul echilibrului lichid-lichid pentru sistemul benzina nafta-tetra etilen glicol. Rezulatele experimentale sunt comparate cu cele publicate în literatură şi se constată o bună concordanţă.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti