TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
An Adjusted Mathematical Model for Realistic Road Traffic Simulation
(Un model matematic adaptat pentru simularea fidelă a traficului auto)
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Gabriel Rădulescu
Petroleum – Gas University of Ploiesti, 39 Bucuresti Blvd., Ploiesti, ROMÂNIA
e-mail: gabriel.radulescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   road traffic, dynamic modelling.

 Abstract
Modelling and simulation, as one of the most used tools in processes investigation, are successfully applied for road traffic dynamic studies. As shown in the open literature, such a system with complex behavior is characterized by strong interactions between traffic participants, transport infrastructure and traffic controls, having a serious environmental impact – even deeper than other fields of human activity [1]. This paper addresses a modern modelling approach, originally adapted and included in the already announced software framework for controlled traffic investigation [3], as mathematical core-engine for independent lanes dynamic behavior description.

 Rezumat
Modelarea și simularea, ca instrumente puternice asociate studiului sistemelor complexe, sunt aplicate cu succes în investigarea dinamicii traficului auto. Așa cum literatura menționează, un astfel de proces este caracterizat de puternice interacțiuni între entitățile participante, infrastructura rutieră și regulile de gestiune a circulației, având și un deosebit impact asupra mediului (ce poate depăși depășind chiar pe cel al industriilor productive [1]). Această lucrare prezintă o abordare modernă și originală a modelării matematice a traficului, ce se constituie în motorul platformei de simulare descrisă în lucrarea [3].Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti