TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Solving the Continuous Gas Lift Allocation Problem Using Simulated Annealing
(Rezolvarea problemei alocării gazelor de injecţie la sondele exploatate prin gaz-lift continuu utilizând metoda "simulated annealing?)
Vol LVIII • No. 2/2006
Mariea Marcu, Gabriel Irinel Marcu
Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti, Bd.Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail mradulescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   gas-lift, performance curve, simulating annealing, optimization, nodal analysis, gas injection.

 Abstract
Continuous gas lift is one of the most used artificial lift methods. This method supposes the injection of the same gas rate into fluids current produced by the well. The major problem which appears in the case of a continuous gas-lift wells system is the gas rate determination which will be injected per well to produce the optimum flow rate per reservoir in accordance with the capacity of the gas source. To solve this problem we apply the nodal analysis and build the gas-lift performance curve also for each well. This curve provides the maximum, respectively the optimum flow rate which can be produced by the well in some condition and the gas injection rates corresponded. The maximum flow rate is obvious, but the optimum flow rate and its corresponded gas injection rate must be determined by applying an optimization method.
Consequently, in this paper we present a new optimization method called "simulating annealing? and the application of this to determine the optimum gas injection rate and flow rate corresponding for each well. We make several tests for six wells and it has resulted that these wells do not necessary produce the maximum flow rate because in this case the gas capacity must be huge and the costs would be important. The tests were carried out with various values of the gas source capacity and we have obtained the optimum total flow rate for the reservoir very close to the maximum total flow rate produced by this.

 Rezumat
Gaz-liftul continuu reprezintă una dintre cele mai utilizate metode de liftare artificială. Aceasta presupune injecţia unui anumit debit de gaze în curentul de fluide produse de sondă. Principala problemă care apare în cazul unui sistem de sonde în gaz-lift continuu este determinarea debitului de gaze care va trebui injectat în fiecare sondă pentru a produce debitul de lichid optim pe zăcământ, ţinând seama de capacitatea sursei de gaze. Pentru a rezolva această problemă se aplică analiza nodală şi se construieşte curba de comportare în gaz-lift a fiecărei sonde. Această curbă furnizează debitul maxim, respectiv optim, care pot fi produse de o sondă în anumite condiţii, precum şi debitele de injecţie corespunzătoare. Debitul maxim de lichid este evident, însă debitul optim de lichid, precum şi debitul de injecţie corespunzător acestuia trebuie să fie determinate prin aplicarea unei metode de optimizare.
Prin urmare, în acestă lucrare se prezintă o noua metodă de optimizare numită "simulated annealing? şi aplicarea acesteia pentru determinarea debitului optim de injecţie şi a debitului de lichid corespunzător pentru fiecare sondă. De asemenea, cu această metodă s-a efectuat o serie de teste pentru şase sonde de unde a rezultat că acestea nu este necesar să producă debitul maxim de lichid deoarece în acest caz capacitatea sursei de gaze ar trebui să fie foarte mare, iar cheltuielile de asemenea ar fi importante. Testele efectuate au luat în considerare diferite valori ale capacităţii sursei de gaze obţinându-se valori ale debitului optim total produs de zăcământ apropiate de debitul maxim de lichid produs de acesta.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti