TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Comparison between Compositional and Modified Black-Oil Simulation
(Comparaţie între simularea compoziţională şi simularea black-oil modificată)
Vol LVIII • No. 2/2006
Marian Bădin
Universitatea Petrol ? Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: marian_badin@techemail.com

 Keywords   black-oil simulation, compositional simulation, modified black oil model.

 Abstract
The compositional simulation is still much more expansive than black-oil simulation. Therefore, for full-field reservoir simulation of volatile/near critical oil and gas condensate fluid systems, it was attempted to avoid compositional models by using modified black oil (MBO) models. In the paper there are presented, in short, the main works in which comparisons between compositional and MBO simulation have been made, and, consequently when a MBO model is adequate for full-field reservoir simulation of volatile/near critical oil and gas condensate fluid systems.

 Rezumat
Simularea compoziţională încă este mai scumpă decât simularea black-oil. De aceea, pentru simularea exploatării unui zăcământ de ţiţei volatil (ţiţei aflat în vecinătatea punctului critic) sau de gaz condensat, s-a încercat evitarea folosirii modelului compoziţional în favoarea modelului black-oil modificat. În articol sunt prezentate succint, principalele lucrări în care s-a făcut o comparaţie între simularea compoziţională şi black-oil modificată, astfel scoţând în evidenţă situaţiile în care modelul black-oil modificat este adecvat pentru simularea exploatării unui zăcământ de ţiţei volatil sau de gaz condensat.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti