TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Optimizing Maintenance Based on the Principles of Terotechnology
(Optimizarea mentenantei pe baza principiilor terotehnologiei)
Vol LXI • No. 1/2009
Dan Drăgutoiu
S.C. PETROMSERVICE S.A., Bucuresti

 Keywords   terotechnology, efficiency, maintenance activities.

 Abstract
Due to the large numbers of stages of the life cycle of the product but also the technical term for this cycle, developing decision can not be done by one person. So, now no director, no economist or engineer or chief accountant can not take the decision alone in this complex field. As the decisions that are at the same time and the nature of economic-financial and technology necessary to take into account the interdisciplinary nature. That is why specialists have thought terotechnology would be „a combination of management, technical, financial shares accounting and other practices”.

 Rezumat
Din cauza numărului mare de etape ale ciclului de viaţă a produsului tehnic dar şi a duratei acestui ciclu, elaborarea deciziei nu se poate face de o singură persoană ci de către directorii intreprinderii, reprezentanţii financiari şi de mentenanţă. Astfel, acum nici directorul, nici economistul, nici inginerul şi nici contabilul şef nu poate să ia decizia de unul singur în acest domeniu complex. Fiind vorba de decizii
care în acelaşi timp sunt şi de natură economico-financiară dar şi tehnică este necesar să se ţină cont de această natură interdisciplinară a procesului de luare a deciziilor de utilizare a întregului ciclu de viaţă
a produselor şi ca urmare, decizia să se ia de o echipă managerială din care să facă parte şi manageri şi economişti şi finanţişti dar şi ingineri. Iată de ce specialiştii s-au gândit că terotehnologia ar reprezenta
"o combinaţie de management, tehnică, acţiuni financiar-contabile şi alte practici".Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti