TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Some Aspects Concerning the Steamflood Reservoir Management
(Unele aspecte privind managementul spălării cu abur a unui zăcământ de titei)
Vol LXI • No. 4/2009
Ion Cretu, Eugen Mihail Ionescu, Alexandru Gheorghiu, Simona Popa
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, 39, Ploiesti
e-mail: ionescu_em@yahoo.com

 Keywords   hydrocarbon reservoir management, steamflood, reservoir modeling, economic analysis.

 Abstract
This work deals with some aspects concerning the Hydrocarbon Reservoir Management and, particularly, the management of oil recovery by steam injection processes. The reservoir management purposes, the data required for a pertinent analysis, the steps in designing and implementing steamflood processes, the possibilities of estimating their performance by analytical and empirical methods, as well as the operational and performance parameters which must be evaluated for establishing the feasibility of the field application projects are presented.

 Rezumat
Lucrarea abordează unele aspecte privind managementul zăcămintelor de hidrocarburi, cu particularizare la procesele de recuperare a ţiţeiului prin injecţie de abur. Sunt prezentate obiectivele managementului de zăcământ, datele necesare pentru analiză, etapele proiectării şi implementării proceselor de spălare cu abur, posibilităţile de estimare a performanţei acestor procese prin metode analitice sau experimentale, precum şi parametrii de operare şi de performanţă care trebuie evaluaţi în vederea stabilirii fezabilităţii proiectelor propuse.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti