TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Impact of Dangerous Waste from Oil Sites in the Context of Natural and Anthropic Phenomena Duality
(Impactul deseurilor periculoase din santierele petroliere în contextul dualitătii fenomenelor antropice si naturale)
Vol LXI • No. 4/2009
Camelia Băsceanu*, Lazăr Avram**
* Petromservice, Bucuresti
** Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti nr. 39, Ploiesti
e-mail: lavram@upg-ploiesti.ro

 Keywords   oil, pool water, soil, subsurface, subterranean water, pollution, impact, pit.

 Abstract
This paper outlines the impact of dangerous waste resulted from oil sites, through the composition complexity, the storage modality, the singular or synergic effects they bring to the environment and implicitly to the human factor. An integrated management of the waste implies stability and firmness of legislation/ regulations as well as a superposition of technical opinions on the entire cycle that includes the pollution source and the means to eliminate/revalue the waste. The biggest part of the dangerous waste from the oil sites has a historical character, resulted from the duality of natural and anthropic phenomena. The internal concerns on choosing the optimal management options of oil waste are relatively new, partially arranged, due to public debates, in an ascendant dynamics, but have startled the interest of superior education facilities, research - development, the specialized advising firms with a wide range of specializations: geology, drilling - extraction, oil equipment, chemists, pedologists, work medicine, HSEQ specialists, economists, etc.
Through the presented case study the impact brought on the environmental elements is outlined (the analytical determinations refer to WATER) through the persistence of the polluting phenomenon in the oil industry.

 Rezumat
Lucrarea evidenţiază impactul deşeurilor periculoase provenite din şantierele petroliere, prin complexitatea compoziţiei, modului de depozitare, efectelor singulare sau sinergice pe care le induc mediului şi, implicit, factorului uman. Un management integrat al acestor deşeuri impune o stabilitate şi o fermitate a legislaţiei /reglementărilor, alături de o suprapunere a opiniilor tehnice pe întreg ciclul ce include sursa de poluare şi modalităţile de valorificare/eliminare a deşeurilor. Cea mai mare parte a deşeurilor periculoase din şantierele petroliere au un caracter istoric, provenind din dualitatea fenomenelor antropice şi naturale. Preocupările pe plan intern privind alegerea unor variante optime de gestionare a deşeurilor petroliere sunt relativ noi, parţial reglementate, supuse dezbaterilor publice, într-o dinamică ascendentă, dar care au stârnit interesul instituţiilor de învăţământ superior, cercetare - dezvoltare, firmelor specializate de consultanţă cu o paletă amplă de specializări: geologie, forajextracţie, utilaj-petrolier, chimişti, pedologi, medicina muncii, specialişti HESQ, economişti etc. Prin studiul de caz prezentat se subliniază impactul indus asupra elementelor de mediu (iar determinările analitice fac referire la APĂ), prin persistenţa fenomenului poluant din industria petrolieră.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti