TECHICAL Series MATHEMATICS  INFORMATICS  PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Corrosion of Drill Pipes in Contact with Drilling Mud
(Coroziunea prǎjinilor de foraj n contact cu fluidele de foraj naturale)
Vol LXI • No. 4/2009
Mihaela Manea, Maria Georgeta Popescu, Floarea Manea
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti nr. 39, Ploiesti
e-mail: mmanea@upg-ploiesti.ro

 Keywords   corrosion, drilling mud, NaCl contamination, temperature.

 Abstract
The paper presents aspects regarding the corrosive action of salty drilling fluids in contact with the metallic surfaces of the drilling equipment. Drilling fluids are characterized from the rheological point of view. In addition, other standard properties are determined, such as density, filtrate volume and cake thickness. All these properties help to establish the stability degree of the dispersed system water - clay. In static regime, the corrosive processes are evaluated using the gravimetric method, at temperatures of 25C and 80C and NaCl concentrations of 15% and 30% respectively. Based on the experimental results, the intensity of the corrosive process, due to temperature and salt content from the drilling mud, is correlated with the main characteristics of these fluids.

 Rezumat
n lucrare sunt prezentate aspecte privind acţiunea corosivǎ a unor fluide de foraj sǎrate, care vin n contact cu suprafeţele metalice ale echipamentelor de foraj. Fluidele de foraj sunt caracterizate din punct de vedere al comportǎrii reologice. Se determinǎ, de asemenea, şi alte proprietǎţi standard precum densitatea, volumul cumulativ de filtrat şi grosimea turtei de colmatare. Cu ajutorul acestor proprietǎţi se caracterizeazǎ stabilitatea sistemului dispers apǎ - argilǎ. Evaluarea proceselor corosive, n regim static, se face prin metoda gravimetricǎ, la temperaturi de 25C şi 80C şi la concentraţii de NaCl de 15% şi 30%. Pe baza rezultatelor obţinute se coreleazǎ intensitatea procesului coroziv datorat temperaturii conţinutului de sare din fluidele de foraj cu principalele caracteristici ale acestora.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti