TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Effect of Ultrasonic Impact Treatment on the Fatigue Behaviour of the Fillet Welded Lap Joints between Steel Plates
(Efectul tratamentului prin impact cu ultrasunete asupra comportării la oboseală a îmbinărilor sudate în colt între table din otel suprapuse)
Vol LXI • No. 4/2009
Gheorghe Zecheru, Gheorghe Drăghici, Darius Mesca
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti nr. 39, Ploiesti
e-mail: gzecheru@upg-ploiesti.ro

 Keywords   filet welded lap joint, ultrasonic impact treatment, fatigue strength, cyclic endurance.

 Abstract
This paper outlines the experimental research conducted by the authors to highlight the efficiency of postwelding application of the ultrasonic impact treatment (UIT) on fillet welded lap joints in case of metal constructions subject to variable operating stress. The series of experiments consisting in fatigue testing specimens extracted from test-plates presenting fillet welded lap joints, subject and respectively not subject to post-welding UIT, led to the conclusion that increased fatigue behavior performances under UIT is relatively low by reference to the increased construction costs generated by the application of such a treatment.

 Rezumat
În lucrare se prezintă cercetarea experimentală efectuată de autori pentru a evidenţia eficienţa aplicării postsudare a tratamentului prin impact cu ultrasunete la îmbinările sudate în colţ ale construcţiilor metalic cu solicitări variabile în exploatare. Programul experimental, constând din încercarea la oboseală a unor epruvete prelevate din probe conţinând îmbinări sudate în colţ între table din oţel suprapuse, fără şi cu UIT aplicat postsudare, a condus la concluzia că sporirea performanţelor de comportare la oboseală produsă de UIT este scăzută în comparaţie cu creşterea costului construcţiilor implicată de aplicarea acestui tratament.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti