TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Parameters Monitoring for Process Control in Municipal Wastewater Treatment Plant
(Monitorizarea parametrilor pentru controlului proceselor în statii de epurare a apelor uzate municipale)
Vol LXI • No. 4/2009
Stefania Iordache*, Cornel Ianache**
* Universitatea Valahia Târgoviste, Bd. Regele Carol I, nr. 2, Târgoviste
e-mail: stefania.iordache@yahoo.com
** Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti, nr. 39, Ploiesti
e-mail: cornelianache@yahoo.com

 Keywords   wastewater treatment, process parameters, monitoring system, process automation.

 Abstract
Modern wastewater treatment is a complex process, which includes several treatment steps before the water is released to the recipient. The traditional system of analytical control became inefficient actual conditions for environmental monitoring. The paper presents some researches focused on the development of a system for parameters process monitoring in municipal wastewater treatment plants, as a first step for implementing an automatic control system.

 Rezumat
Epurarea modernă a apelor uzate municipale reprezintă un process complex, care include anumite etape ale procesului de epurare, înainte de deversarea apelor în emisar. Sistemul tradiţional de analiză a calităţii parametrilor efluentului a devenit ineficient în acualele condiţii impuse de monitorizarea calităţii mediului. Lucrarea prezintă cercetări orientate în direcţia dezvoltării unui sistem pentru monitorizarea parametrilor de proces la staţiile de epurare a apelor uzate municipale ca primă etapă în implementarea unui sistem pentru controlul automat.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti