TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Axial Reactions for a Double Embedded Beam Loaded with an Uniform Pressure
(Reactiuni axiale pentru o bară dublu încastrată solicitată cu o presiune uniform distribuită)
Vol LXI • No. 4/2009
Serban Vasilescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: vserban @upg-ploiesti.ro

 Keywords   axial reactions, loads, deformed shape.

 Abstract
In the paper is presented a way of calculation of the axial reactions for a double embaded beam loaded transversally with an uniform pressure. In order to find the value of the reaction force the differential equation is obtained on the deformed shape of the beam. The final equation is solved nummerically, using a specialized programme and the results obtained are exemplified in a calculus example.

 Rezumat
În lucrare se prezintă o metodă de calcul a reacţiunilor axiale pe o bară dublu încastrată solicitată cu o sarcină uniform distribuită. Rezultatele obţinute sunt analizate pe un exemplu de calcul, din care se evidenţiază erori de aproximativ 8% (între metoda clasică şi cea prezentată în lucrare). Erorile pot deveni mai importante dacă rigiditatea la încovoiere a barei se micşorează. Pentru a deveni mai eficientă, metoda prezentată a fost transpusă într-un program de calcul care determină rădăcinile ecuaţiilor şi care trasează grafic variaţiile eforturilor şi deplasărilor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti