TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Mathematical Model for the Hydraulically Driven Spatial Mechanisms
(Model matematic pentru mecanisme spatiale actionate hidraulic)
Vol LXI • No. 4/2009
Constantin Tabacu, Ciprian Tabacu
Liceul Traian Vuia, Craiova
e-mail: constantin_tabacu@yahoo.com

 Keywords   dynamic direct study, dynamic linear study, hydraulically driven mechanism.

 Abstract
In this work, the realization of the dynamic study for the hydraulically driven mechanism is proposed, by using the equations formulated by Kane, for the study of the general dynamics of the mechanical systems. An original algorithm elaborated on the basis of the mathematical model used for the dynamic study of the hydraulically driven mechanisms with rigid elements and the determination of the inertia matrix in respect with the centre of mass are presented.

 Rezumat
În lucrare se propune realizarea studiului dinamic al mecanismelor acţionate hidraulic, prin utlizarea ecuaţiilor formulate de Kane, la studiul dinamicii generale a sistemelor mecanice. Se prezintă un algoritm original elaborat pe baza modelului matematic utilizat pentru studiul dinamic al mecanismelor acţionate hidraulic cu elemente rigide şi determinarea matricii de inerţie în raport cu centrul de masă, calculul masei corpului echivalent şi determinarea punctului de aplicaţie a forţei de greutate a corpului echivalent.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXXI • No. 2/2019
Vol LXXI • No. 1/2019
Vol LXX • No. 4/2018
Vol LXX • No. 3/2018
Vol LXX • No. 2/2018
Vol LXX • No. 1/2018
Vol LXIX • No. 4/2017
Vol LXIX • No. 3/2017
Vol LXIX • No. 2/2017
Vol LXIX • No. 1/2017
Vol LXVIII • No. 4/2016
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti