TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Homicide Motives
(Mobile ale crimei)
Vol LXI • No. 1/2009
Aleksandar B. Djurić
The Academy of Economy Novi Sad, Law Faculty, Geri Karolja 1 St.
e-mail: alardur@yahoo.com

 Keywords   criminal motive, motivation, delictual fault, intention, deliberate offense, in willful negligence, with possible intentional fault, murder in the first degree (willful homicide), murder in the second degree (manslaughter through negligence).

 Abstract
The "Homicide murders" by Aleksandar B. Djurić is dedicated to the research of a significant theoretical and practical relationship of criminal motives in the criminal law. Correct understanding of the delinquency motive (and its motivation as well) is imperative in upgrading the operation quality of public-law organs and courts in the sphere of criminal jurisprudence, especially related to the legal qualification of criminal offenses and meting out punishments for their commitment. However, the public-law doctrine does not offer uniform resolutions of the concept of criminal motives, their classification, the compulsory quality of their determination and legal procedural identification, etc. The actuality of investigating this component of the subjective aspect of delinquency and its motives is related to the reform of criminal legislation, implying the Serbian Criminal Legislation as well.

 Rezumat
Articolul este dedicat unui studiu asupra relaţiilor teoretice şi practice ale mobilelor crimei. Înţelegerea corectă a motivelor care determină delincvenţa este imperativă pentru îmbunătăţirea activităţii organelor de drept public şi a instanţelor judecătoreşti. Cu toate acestea, doctrina de drept public nu oferă soluţii unitare ale conceptului de mobile ale crimei, ori ale clasificărilor acestora, determinanţilor ori ale procedurilor de identificare legală etc. Actualitatea investigării acestui component al aspectelor subiective ale delincvenţei şi ale motivelor acesteia este legată de reforma legislaţiei penale, inclusiv a sistemului sârb.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti