TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Legislative Evolution of the Mayor's Institution after 1989
(Evoluţia legislativă a instituţiei primarului după 1989)
Vol LXI • No. 1/2009
Mihai - Cristian Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   city hall, mayor, democratic elections, local public administration, local autonomy.

 Abstract
The transformations produced after 1989 in the democracy and constituting of the state of law process that have propelled Romania in the ranks of the European Community, as a factor of stability in the zone and of full member in the continental and Euro-Atlantic economical and political structures. The legislative efforts in that period have followed linking the Romanian reality to that of the developed world, by harmonizing the principles and norms of law in all domains.

 Rezumat
Transformările produse după 1989 în procesul de democratizare şi constituire a statului de drept au propulsat România în rândurile Comunităţii Europene, ca un factor de stabilitate în zonă şi un membru cu drepturi depline în structurile politice şi economice continentale şi euro-atlantice. Eforturile legislative din această perioadă au urmărit racordarea realităţilor româneşti la cele ale lumii dezvoltate, prin armonizarea principiilor şi normelor de drept în toate domeniile.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti