TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Problem of Transposing Communitarian Acquis in the Internal Law of EU Member States
(Problematica transpunerii acquis-ului comunitar în dreptul intern al statelor membre ale U.E.)
Vol LXI • No. 1/2009
Mihaela-Adina Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   communitarian acquis, directions, rules, procedures, juridical system.

 Abstract
Elaborating the tasks of the European Union represents a more difficult task than the one that devolves the internal legislation of member states. Generally, the directions are elaborated by the committee in French or English, and the texts in other languages, although having equal juridical value, are translations. The directions should be done in neutral terms, although this sort of activity would prove itself difficult in certain cases.

 Rezumat
Elaborarea legislaţiei Uniunii reprezintă o sarcină de o dificultate considerabil mai mare decât cea care incumbă legislaţiei interne din statele membre. În general, directivele sunt elaborate în cadrul Comisiei în engleză sau în franceză, iar textele în alte limbi, deşi au valoare juridică egală, reprezintă traduceri.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti