TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Particularities of Liabilities and of Contracts in Business
(Particularităţile obligaţiilor şi a contractelor în cadrul afacerilor)
Vol LXI • No. 1/2009
Dragoş Rădulescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   commercial law, liabilities, contracts.

 Abstract
In the business activity, traders are involved in concluding unilateral (issuing a promissory note) or bilateral juridical acts (purchase agreements, finder’s fee contracts etc.), as well as in committing juridical deeds. In general, the most habitual business operations refer to concluding bilateral specific contracts, resulting in commercial rights and liabilities. The conclusion of contracts, and the achievement of the parties’ agreement of will, implies the concordance between an offer to contract and the act of accepting it.

 Rezumat
În activitatea de afaceri comercianţii sunt implicaţi în încheierea de acte juridice unilaterale (emiterea unui bilet la ordin) sau bilaterale (contracte de vânzare-cumpărare, comision etc.), precum şi în săvârşirea de fapte juridice. În general, cele mai obişnuite operaţiuni de afaceri au în vedere încheierea de contracte bilaterale specifice, prin care se iau naştere drepturi şi obligaţii comerciale. Încheierea contractelor, respectiv realizarea acordului de voinţă al părţilor, implică concordanţa dintre o ofertă de a contracta şi actul acceptării acesteia.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti