TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Flexible Security in the Context of European Regulations
(Flexisecuritatea în contextul reglementărilor europene)
Vol LXI • No. 1/2009
Constantin Bratu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail:ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   flexisecurity, labor relations.

 Abstract
The study of the European context in which one seeks a new approach to labor relations and issues of employment, allowing a better understanding of the phenomenon in developing member states, which aim the successful implementation of flexible security policies, which must achieve a state of normality on the labor market, to satisfy both the interests of employees, as well as employers, to which we add, the demands of social partners. This article proposes a review of the status of fact on the European labor market, in terms of introducing a new strategy, flexible security, a subject amply discussed today by community institutions and not only.

 Rezumat
Studierea contextului european în care se încearcă o nouă abordare a relaţiilor de muncă şi a problematicii ocupării forţei de muncă, permite o mai bună înţelegere a fenomenului aflat în plină dezvoltare în statele membre, prin care se doreşte implementarea cu succes a politicilor de flexisecuritate, ce au ca obiectiv asigurarea unei stări de normalitate la nivel de piaţă a muncii, care să satisfacă, deopotrivă, atât interesele angajaţilor, cât şi pe cele ale angajatorilor, la care se adaugă, fără îndoială, şi exigenţele partenerilor sociali. Articolul propune o prezentare a stării de fapt existente pe piaţa europeană a muncii, în condiţiile introducerii unei noi strategii, flexisecuritatea, un subiect amplu dezbătut în momentul de faţă la nivelul instituţiilor comunitare şi nu numai.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti