TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
General Considerations Regarding the Individual Work Contract
(Consideraţii generale privind contractul individual de muncă)
Vol LXI • No. 1/2009
Eufemia Vieriu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail:ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   individual work contract.

 Abstract
The individual work contract is signed for an unlimited period of time. As an exception, it can be signed also for a limited period, under the circumstances stipulated by law. The Labor Code stipulates in art.64: "Hiring a person is a procedure possible through signing an individual work contract". The individual work contract must be written down and must contain provisions regarding the obligation of the employed person to fulfill his obligations, while observing the order and discipline, the laws, the unit’s duty to ensure proper conditions for performing the employees' activities, of payment in accordance with the job done and of giving the other rights implied, as well as other provisions established by the parties.

 Rezumat
Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată . Prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege. Codul muncii prevede în art.64:"Încadrarea în muncă se realizează prin încheierea unui contract individual de muncă". Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă şi va cuprinde clauze privind obligaţia persoanei încadrate în muncă de a-şi îndeplini obligaţiile ce-i revin, cu respectarea ordinii şi disciplinei, a legilor, îndatorirea unităţii de a asigura condiţii corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii, de a o remunera (salariza) în raport cu munca prestată şi de a-i acorda celelalte drepturi ce i se cuvin, precum şi alte clauze stabilite de părţi.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti