TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
General Aspects Regarding Delegation and its Characteristics
(Aspecte generale privind delegarea şi caracteristicile acesteia)
Vol LXI • No. 1/2009
Dumitru Vieriu
Baroul Bucureşti
e-mail:ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   individual work contract, delegation.

 Abstract
The essential aspect of delegation – as a juridical act – is the temporary amend of the current workplace, maintaining unchanged the work type and the other elements of the existing work relation. The change of the workplace can be done at the same employer with a judicial status, to other subunits or component units or to another judicial person, within the same county or not. It can also take place in the same county (for example to a subunit located in the same area), or to another county. If a territorial area, within which the activity would be carried out, was specified in the work contract, then any assignment outside these boundaries, received by the employed person, responsible with specific tasks, represents a delegation. On the contrary, if a territorial area or certain counties where work must be done, would be specified in the work contract, and the employed person would carry out his/her work in the same area or county, she/he will not be called delegated, because she/he would perform the tasks implied by the job description.

 Rezumat
Elementul esenţial al delegării, ca act juridic, este schimbarea temporară a locului obişnuit de muncă cu menţinerea neschimbată a felului muncii şi a celorlalte elemente ale raportului de muncă existent. Schimbarea locului de muncă se poate face în cadrul aceluiaşi angajator cu personalitate juridică, la alte subunităţi sau unităţi componente sau la o altă persoană juridică, în aceeaşi localitate sau în alta. De asemenea, poate avea loc fie în aceeaşi localitate (de pildă la o subunitate situată în localitatea respectivă), fie în altă localitate. Dacă în contractul de muncă a fost prevăzută o rază teritorială în care urmează să se desfăşoare activitatea, orice însărcinare primită de persoana încadrată pentru a îndeplini anumite lucrări, în afara acelei raze, constituie o delegare. Dimpotrivă, dacă în contractul de muncă a fost prevăzută o rază teritorială sau anumite localităţi pentru prestarea muncii, iar persoana respectivă îşi desfăşoară activitatea în cadrul acelei raze sau localităţi, ea nu execută o delegare, ci îşi îndeplineşte sarcinile în cadrul funcţiei pe care a fost încadrată.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti