TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Psychological Implication of Motivation
(Implicaţii psihologice ale motivaţiei)
Vol LXI • No. 1/2009
Irina Dumitrescu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: irinadumitrescuupg@yahoo.com

 Keywords   work motivation, human psychology, management.

 Abstract
The world becomes today a more and more competitive place. Welfare, even the natural, equilibrated one, is costly. And this requires work, efficient work. However, we live in a world which has earned reaction speed and finds rapidly solutions. The motivation becomes in this way the main lever for the re-equilibration of the human being in the present day society. This paper deals with the ticklish problems of work motivation from the perspective of the invalidation of the trenchant superiority of the stimuli of material kind which can insure the safety of the individual. The force of the word, by means of the countless implications at the level of the human psychology, has the power to transform the individual, to re-spiritualize him in an opaque world, glued to material goods and in which there is almost no message.

 Rezumat
Lumea devine astăzi un loc tot mai competitiv. Bunăstarea, chiar şi cea firească, echilibrată, este costisitoare. Şi aceasta necesită muncă, muncă performantă. Trăim însă într-o lume care a căpătat viteză de reacţie şi găseşte repede soluţii. Motivaţia devine astfel principala pârghie de reechilibrare a fiinţei umane în societatea actuală. Lucrarea tratează problematica spinoasă a motivaţiei în muncă din perspectiva invalidării superiorităţii tranşante a stimulilor de factură materială ce pot asigura securitatea individului. Forţa cuvântului, prin numeroasele implicaţii la nivelul psihicului uman, are puterea de a transforma individul, de a-l respiritualiza într-o lume opacă, lipită de bunurile materiale în care nu mai există aproape nici un mesaj.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti