TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Les conceptions morales et politiques de la personne selon la théorie de J. Rawls
(Concepţiile morală şi politică despre persoană în teoria lui J. Rawls)
Vol LXI • No. 1/2009
Nicoleta Leu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   la personne, philosophie politique et morale.

 Abstract
Le but de cet article est celui de démontrer le fait que Rawls propose une conception sur la personne plutôt politique que métaphysique dans le sens qu'elle implique uniquement des attributs qu'une personne doive avoir pour être capable d'une coopération sociale. Cette perspective sur « le soi » est neutre du point de vue métaphysique, elle ne dit pas qui est l'individu et quelle est sa préoccupation non plus. Il s'agit d'un rôle que l`individu joue au niveau social.

 Rezumat
Scopul acestei lucrări este acela de a demonstra faptul că Rawls propune o concepţie despre persoană mai degrabă politică decât metafizică, în sensul în care ea implică numai acele atribute pe care o persoană trebuie să le aibă pentru a fi capabil cooperare socială. Această perspectivă asupra eu-lui este neutră din punct de vedere metafizic, ea nu spune cine este individul şi nici de ce ar trebui el să se preocupe. Este vorba despre un rol pe care individul îl joacă la nivel social.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti