TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A History of Balkan Identity in Romanian Imagery - the Dawn
(O istorie a identităţii balcanice în imaginarul românesc - începuturile)
Vol LXI • No. 1/2009
Marius Nica
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
email: mariusnica7@yahoo.com

 Keywords   Balkan, imagery, characters, homo duplex, diversity.

 Abstract
The paper presents some of the first major literary works of Balkan literature as it brings forth important aspects of the identity process which can be depicted in the imagery of the Peninsula. We deal with those “commonplaces” (topoi) which become metaphors for the life in the South-East Europe. These are elements of self-establishment and self-assertion within a unitary mentality. The study refers only to the first manifestation of Balkan imagery in Romanian literature as it is the first part of a more complex analyze.

 Rezumat
Lucrarea prezintă câteva dintre principalele lucrări de literatură balcanică, aducând în prim-plan aspecte ale procesului de identitate ce poate fi observat în imaginarul peninsular. Analizăm acele "locuri comune" (topoi) ce pot funcţiona ca metafore ale vieţii în sud-estul Europei. Acestea sunt elemente ale auto-afirmării în spaţiul unei mentalităţi unitare. Studiul se referă doar la primele manifestări ale imaginarului balcanic în literatura română, deoarece ne dorim ca analiza să fie extinsă într-un studiu viitor.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti