TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Law for the Organization of the Rural Communes from 1904
(Legea pentru organizarea comunelor rurale din anul 1904)
Vol LXI • No. 1/2009
Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: calcan@xnet.ro

 Keywords   history, administrative law, rural communes, 1904.

 Abstract
The law from 1904 was the first law which especially referred to the way of the organization of the rural communes. The law included the experience of the previous administrative legislation, but it also included new stipulations, which were remarkable by their innovator, predictive and universal character, staying available, fundamentally speaking, even today. A remarkable fact is the desire of the rural world for emancipation, for institutional alignment to the city standards and if possible, to the European ones. The spirit of the law elaboration shows consideration for the rural inhabitant and for his problems. The law brought a contribution to the Romanian society emancipation.

 Rezumat
Legea din anul 1904 a fost prima lege care s-a referit special la modul de organizare al comunelor rurale. Legea îngloba experienţa legislaţiei administrative anterioare, dar introducea şi prevederi noi, care se remarcau prin caracterul novator, predictiv şi universal, având valabilitate, principial vorbind, şi în zilele de astăzi. Ceea ce este remarcabil este dorinţa de emancipare a lumii rurale, de aliniere instituţională la standarde orăşeneşti şi dacă era posibil la cele europene. Spiritul în care a fost elaborată legea arată consideraţie faţă de locuitorul rural şi faţă de problemele sale. Legea a avut contribuţia ei la emanciparea societăţii româneşti.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti