TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Nourishment in the Neolithic Period in Macedonia
(Alimentaţia în Macedonia în perioada neoliticului)
Vol LXI • No. 1/2009
Sote Angeleski
Republica Macedonia
e-mail: s_angeleski@yahoo.com

 Keywords   nourishment, neolithic period.

 Abstract
The ovicaprid occupied by far, the biggest percentage from the total fauna traces, nourishment products from these animals being predominant among foods based on meat in Macedonian Neolithic. Secondary dairy products that were obtained from the breeding of this species were also consumed. The amount of haunted animals in nourishment like the deer, wild boar and cattle was smaller, for fishing being found only the fishing tools that were necessary in the practice of this activity. The nourishment inventory in the Macedonian Neolithic also covers plants from graminaceae category (einkorn, emmer wheat and lentil), the practice of cultivating these plants being brought by the Anatolian migrators, to all these being added fruits like plums, pistachio and citrus.

 Rezumat
Ovicaprinele au ocupat de departe cel mai mare procent din totalul resturilor faunistice, produsele alimentare provenite de la acestea predominând astfel în rândul alimentelor pe bază de carne în neoliticul macedonean. Produsele secundare lactate provenite din creşterea acestor animale au fost de asemenea consumate. Ponderea animalelor vânate în alimentaţie cum ar fi căprioara, mistreţul şi vitele a fost mai mică, pentru pescuit nefiind atestate urme osteologice doar instrumentarul necesar practicării acestei activităţi. Inventarul alimentar din neoliticul macedonean mai cuprinde şi plante din categoria gramineelor (grâu şi linte), practica cultivării acestora fiind adusă de către migratorii anatolieni, la acestea adăugându-se fructe precum prunele, fisticul şi citricele.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti