TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Manifesting the State of Law in a Time of Globalization
(Manifestarea statului de drept în epoca globalizării)
Vol LXI • No. 2/2009
Cătălina Szekely
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Bd. București 39, Ploiești
e-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   globalization, human society, the state, the state of law.

 Abstract
Globalization represents an international preoccupation (even though it is criticized for the weakening of the state-nation), it is an inevitable phenomenon that can have important advantages: individuals' free circulation, the access to international markets, probable solutions for some globally-important problems, such as global warming, financial crises etc.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să trateze o serie de teorii relevante pentru cunoaşterea fenomenului juridic, dar şi pentru dinamica socială actuală. Statul de drept reprezintă un concept fundamental al democraţiei actuale şi acesta se caracterizează prin: separaţia puterilor în stat, pluralism politic, egalitatea cetăţenilor în drepturi, justiţie liberă etc. Totodată statul - naţiune - în accepţiunea sa clasică, având elementele constitutive clasice, a început să sufere unele "mutaţii" în epoca globalizării. Globalizarea este un alt concept de actualitate care a dat naştere multor divergenţe în rândul teoreticiienilor, având susţinători importanţi, dar şi critici redutabili. Analizând aceste concepte, nu ne-am propus rezolvarea disputelor pe marginea acestor teorii, demersul acesta a urmărit doar clarificarea acestor concepte înainte de a avea o poziţie sau alta.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti