TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Comparative View over the Role and Importance of the Mayor's Institution in the EU Member States
(Privire comparativă asupra rolului şi importanţei instituţiei primarului în state membre ale UE)
Vol LXI • No. 2/2009
Mihai - Cristian Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   public administration, local community, executive autonomous authority.

 Abstract
The mayor, as an administrative executive autonomous authority, realizes a correlation the interests of the local community with those of the state generally, in the perspective of harmoniously developing the communities, as components of the state, regardless of it's form (unitary or federal), in all the countries under analysis, the attributes given to the mayor are exerted personally only by him, in his quality as administrative executive autonomous authority, delegating these attributes being done only as stipulated by law.

 Rezumat
Primarul, ca autoritate administrativă autonomă executivă, realizează o corelare a intereselor comunităţii locale cu cele ale statului în general, în vederea dezvoltării armonioase a comunităţilor, ca părţi componente ale statului, indiferent de forma acestuia (unitar, federal). În toate ţările supuse analizei, atribuţiile ce i-au fost conferite primarului se exercită personal numai de către acesta, în calitatea sa de autoritate administrativă executivă, delegarea acestor atribuţii putându-se realiza numai în condiţiile prevăzute de lege.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti