TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
La Flexicurité, une approche européenne sur la vie active
(Flexisecuritatea, o abordare europeană asupra vieţii active)
Vol LXI • No. 2/2009
Constantin Bratu*, Iuliana-Camelia Pîrvu**
* Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail:ssu@upg-ploiesti.ro
** Biblioteca Comunală Şirna, Judeţul Prahova
e-mail : cami_filip13@yahoo.com

 Keywords   la flexicurité, la politique sociale, la Stratégie de Lisbonne revue, le modèle social européen, le marché du travail segmenté.

 Abstract
L'article présent se propose d’ajouter quelques explications supplémentaires de nature conceptuelle en ce qui concerne la définition de la politique de flexicurité et les concepts associés à ce thème - traitant le sujet en discussion d'une manière purement scientifique, mais aussi sous une perspective de l'implémentation - tout en présentant le contexte politique européen qui a déterminé ce changement de la vision en ce qui concerne la vie active avec un impact direct sur le marché des emplois, et implicitement sur tous les citoyens européens.
Le thème analysé offre une possibilité généreuse d'approche et se propose de présenter des réponses concrètes aux grands défis actuels de l'Union Européenne: la globalisation, le progrès technologique et les évolutions démographiques. Sous la tension de ces réalités, l'Europe a identifié une nouvelle manière par laquelle on confère plus de flexibilité au marché du travail et en même temps on assure la sécurité des emplois: flexicurité.

 Rezumat
Articolul îşi propune să aducă unele clarificări de natură conceptuală în ceea ce priveşte definirea politicii de flexisecuritate şi a conceptelor asociate acesteia - tratând subiectul în discuţie atât într-o manieră strict ştiinţifică, dar şi din perspectiva implementării - prezentând, în acelaşi timp, contextul politic european care a determinat această schimbare a viziunii în ce priveşte viaţa activă, cu impact direct asupra pieţei forţei de muncă, şi, implicit, asupra tuturor cetăţenilor europeni.
Tema analizată oferă o foarte largă posibilitate de abordare şi urmăreşte să aducă răspunsuri concrete marilor provocări actuale cu care se confruntă Uniunea Europeană: globalizarea, progresul tehnologic şi evoluţiile demografice. Sub presiunea acestor realităţi, Europa a identificat un nou mod prin care să confere mai multă flexibilitate pe piaţa forţei de muncă, în paralel cu asigurarea securităţii locurilor de muncă: flexisecuritatea.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti