TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Declaring and Investigating Work Accidents
(Declararea şi investigarea accidentelor de muncă)
Vol LXI • No. 2/2009
Constantin Bratu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail:ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   Law, Labor Law, Work Accidents.

 Abstract
Work accidents are a professional hazard for the employer, caused by different events and circumstances, thus the legislator, through the passed resolutions consider the elimination of risk factors, health protection and security, informing and educating employees at the time of their employment but also periodically, regarding the specificity of their jobs, here and abroad. Parties involved in work relations are obliged to prevent negative events and work accidents. Thus, the employer has the legal duty to communicate these events, work accidents to the authorities.

 Rezumat
Accidentele de muncă reprezintă un risc profesional pentru angajator, cauzat de diverse evenimente și împrejurări, situație față de care legiuitorul, prin prevederi specifice, își propune să promoveze eliminarea factorilor de risc, protecția și securitatea în muncă, informarea și educarea salariaților, la data încheierii contractului de muncă, precum și periodic, cu privire la specificitatea atribuțiilor postului, indiferent dacă acestea sunt exercitate în România sau în străinătate. Părțile implicate în relațiile de muncă sunt obligate să prevină evenimentele negative și accidentele de muncă. Mai mult, angajatorul are obligația legală să comunice aceste evenimente, accidente de muncă, autorităților competente.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti