TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Some Fiscal Observations Concerning the Civil Convention
(Câteva observaţii fiscale asupra convenţiei civile)
Vol LXI • No. 2/2009
Silvia Cristea, Camelia Stoica
Academy of Economics Sciences, Bvd. Dacia no.41, Bucureşti
e-mail: ssu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   law, fiscal law, civil convention.

 Abstract
Cumulating the incomes from pensions with the incomes obtained from salaries (wages) is a problem of great interest for all the law professionals, especially in a period of crise. Even if the topic does not belong to the field of labour law, I tried to present the reglementation (legal regime) of civil conventions (section 1) and its financial application (section 3), concluding that the dilemma of permitting/forbidding the cumulation of incomes from two sources (salaries and pensions) can be avoided (section 4).

 Rezumat
Cumularea veniturilor din pensii cu salariile obţinute în sectorul bugetar reprezintă o temă ce continuă să preocupe atât teoreticienii, cât şi practicienii (şi nu doar pe aceştia) având în vedere perioada de criză pe care o traversează România. Prezentul articol încearcă să prezinte regimul juridic al convenţiilor civile, precum şi sistemul fiscal aplicabil, din perspectiva posibilităţii/interzicerii cumulării acestor venituri.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti