TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Procedures Regarding the Extinction of Commercial Litigations
(Proceduri vizând stingerea litigiilor comerciale)
Vol LXI • No. 2/2009
Dragoş Rădulescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: dragosradulescu @hotmail.com

 Keywords   law, commercial law, commercial litigations.

 Abstract
The commercial activity requires particularly strict compliance with the obligations assumed by participants with the purpose of maintaining the stability of the business circuit. Also, the fast execution of these legal relations as well as the multitude of the participants make that the non observance of the deadline of the owed amounts of money to lead to the interruption of this circuit, due to the lack of liquidities of creditors. The same situation can be repeated if the creditor has lent the respective money, default by the borrower leading him to the impossibility to pay the outstanding rates of the loans taken.

 Rezumat
Activitatea comercială presupune în mod deosebit respectarea cu stricteţe de către participanţi a obligaţiilor asumate, în sensul menţinerii stabilităţii circuitului de afaceri. De asemenea, rapiditatea desfăşurării acestor raporturi juridice, precum şi multitudinea de participanţi fac ca neefectuarea la termenul scadent a sumelor de bani datorate poate duce până la întreruperea acestui circuit, datorită lipsei de lichidităţi a creditorilor. Aceeaşi situaţie se poate repeta şi în cazul în care creditorul a împrumutat sumele respective, neplata de către debitor punându-l în imposibilitatea onorării ratelor scadente ale creditelor luate.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti