TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Aspects Regarding the "Prolonged" Ratification of the Lisbon Reform Treaty
(Aspecte privind "prelungita" ratificare a Tratatului de reformă de la Lisabona)
Vol LXI • No. 2/2009
Mihaela-Adina Apostolache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: mihapostolache@yahoo.com

 Keywords   ratification, reform treaty, constitutional practices, member states.

 Abstract
The ratification of the Lisbon Treaty was set to happen, according to constitutional practice of the 27 member states, by the end of 2008, to allow the treaty to become effective on January 1st 2009, but that was not possible. Although the ratification process was taking momentum in 2008 in 25 member states, in 2009 the pace was going down.
Approving the treaty by each national government of the Union proves that all member state governments consider that this compromise is the base on which these wish to cooperate in the future, obliging them to make proof of a total political arrangement. The becoming effective of the Lisbon Treaty as fast as possible is dictated by practical reasons, as it is the end of the mandate of the current European Commission, which will become a temporary commission, after ending the ratification some months being necessary to have a new commission.

 Rezumat
Ratificarea Tratatului de la Lisabona se preconiza să se realizeze, conform practicilor constituţionale proprii celor 27 state membre, până la sfârşitul anului 2008, pentru a permite Tratatului să intre în vigoare la 1 ianuarie 2009, însă acest lucru nu a fost posibil. Deşi procesul de ratificare luase avânt în anul 2008 în 25 de state membre, în 2009 şi-a diminuat ritmul.
Aprobarea Tratatului de către fiecare guvern naţional din Uniune demonstrează faptul că toate guvernele statelor membre consideră că acest compromis reprezintă baza pe care acestea doresc să coopereze în viitor, obligându-le să dea dovadă de un angajament politic total. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona cât mai repede posibil este dictată de considerente practice, întrucât este sfârşitul mandatului actualei Comisii Europene, care va deveni o comisie temporară, după încheierea ratificării fiind necesare câteva luni pentru a avea o nouă Comisie.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti