TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Polish and Romanian Crises in the Early 1980s
(Crizele din Polonia şi România la începutul anilor '80)
Vol LXI • No. 2/2009
Karina Marczuk, Petre Opriş
The Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Chodakowska Street 19/31, Warsaw
e-mail: marczuk@swps.edu.pl

 Keywords   history, worldwide crises, the Romanian History.

 Abstract
The worldwide crises which affected the energy industry between 1974 and 1979, the earthquake on March 4, 1977, the development of its own army industry, the urgent construction of the Danube - Black Sea Channel, as well the emergence of the war between Iraq and Iran have stressed the problems of the entire Romanian economy, this crisis situation been reflected, between others, but the fact that the growth parameters, planned at the beginning of 1979, have not been reached.
In order to face the crisis, Nicolae Ceauşescu tried to obtain the support of the C.A.E.R. member states, willing to intensify the commercial exchanges with those countries, in order to obtain fuel and raw materials at convenient prices. Moreover, in June 1980, in order to partially cover the commercial deficit, the Bucharest officials contracted a new external loan issued by governmental sources, situation which generated the concerns of the principal creditors of the Romanian state.
The increase of social tensions in Poland and the important protests of the Polish workers in the second part of August 1980 have amplified the concerns in Moscow, but also in Bucharest. All of a sudden, Nicolae Ceauşescu started a series of visits in the entire country, especially after the signing of the Gdańsk Agreement by the Polish government and the protestants (August 31, 1980). The possible aim of these visits could have been to feel the general pulse of its nation since the effects of the economical crises became obvious in Romania, as well as in Poland.

 Rezumat
Crizele energetice mondiale din anii 1974 şi 1979, cutremurul de pământ din 4 martie 1977, crearea unei industrii proprii de armament şi tehnică de luptă, realizarea în ritm forţat şi fără resurse suficiente a Canalului "Dunăre - Marea Neagră", vremea nefavorabilă din România din anii 1980 şi 1981, precum şi declanşarea războiului dintre Irak şi Iran au accentuat problemele din întreaga economie românească, situaţia de criză fiind reflectată, printre altele, de neîndeplinirea indicilor de creştere a producţiei industriale în România, planificaţi la începutul cincinalului 1976-1980.
Pentru a face faţă situaţiei de criză, Nicolae Ceauşescu a încercat să obţină sprijinul statelor membre ale C.A.E.R., dorind să intensifice schimburile comerciale cu acele ţări pentru a primi combustibil şi materii prime la preţuri mai scăzute. Totodată, pentru a acoperi o parte din deficitul comercial, autorităţile de la Bucureşti au apelat în iunie 1980 la un nou împrumut extern provenit din surse guvernamentale, fapt ce a generat o serie de întrebări din partea creditorilor principali ai României.
Agravarea tensiunilor sociale din Polonia şi apariţia amplelor manifestaţii de protest ale muncitorilor polonezi în a doua parte a lunii august 1980 au sporit neliniştea nu numai la Moscova, ci şi la Bucureşti. Dintr-o dată, Nicolae Ceauşescu întreprinde o serie de vizite în întreaga ţară, iar acestea se intensifică după semnarea Acordurilor de la Gdańsk de către reprezentanţii guvernului polonez şi cei ai muncitorilor revoltaţi (31 august 1980); scopul probabil al vizitelor era acela de a controla starea de spirit a poporului său în condiţiile în care efectele crizei economice din România deveniseră evidente, la fel ca şi în Polonia.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti