TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Institutions within the Istro-Romanian Community (Croatia) and Their Role in The Process of Moulding Collective Identity
(Instituţiile satului istroromân şi rolul lor în configurarea identităţii comunitare)
Vol LXI • No. 2/2009
Cristina Gafu*, Mihaela Nubert-Cheţan**
*Petroleum Gas University of Ploieşti
e-mail: cristina_gafu@yahoo.com
**Institute of Ethnography and Folklore "Constantin Brăiloiu", Bucharest;
e-mail: nubertketzan@yahoo.com

 Keywords   institution, collective identity, cultural marks.

 Abstract
Institutions represent the projection of a specific way of organizing the collective existence, generating behaviour patterns which are activated during human interactions. In the same time, they reflect the functional mechanisms which structure the daily existence by means of the customs, practices and ritualized forms of integration in the social space. The paper aims to emphasize the role played by the institutions (formal, informal, non-formal) specific to the Istro-Romanians (still living in some Croatian localities, in the Central and Eastern side of the pre-island of Istria) during the continuous process of moulding collective identity.

 Rezumat
În contextul absenţei studiilor etnologice româneşti asupra comunităţilor de istroromâni în ultimii cincizeci de ani şi, luând în considerare realitatea dispariţiei progresive a dialectului (în prezent numărul de vorbitori ai acestui dialect este redus), cercetători ai Facultăţii de Litere - Universitatea "Petrol-Gaze" Ploieşti (dr. Cristina Gafu) şi ai Institutului de Etnografie şi Folclor "Constantin Brăiloiu", Bucureşti (dr. Mihaela Nubert-Cheţan) au realizat un proiect de cercetare fundamentală privind formele şi modalităţile de promovare a mărcilor identitare în cadrul comunităţilor etnice din Croaţia. Anchetele de teren s-au desfăşurat în localităţile din Peninsula Istria unde există două grupuri de vorbitori ai dialectului (localitatea Jeiăn - 29 septembrie - 10 octombrie 2005 şi o serie de localităţi din comuna Cârşani - Şuşnieviţa, Nosela, Sucodru, Letai, Bârdo, Zancovţi, Mihali - 30 octombrie - 7 noiembrie 2006). Articolul încearcă să evidenţieze rolul instituțiilor specifice comunităţilor de istro-români de-a lungul procesului de configurare a identităţii comunitare.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti