TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Identity Stigma as a Social and Symbolic Game
(Stigmatul identitar ca joc social şi simbolic)
Vol LXI • No. 2/2009
Irina Dumitrescu
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: irinadumitrescuupg@yahoo.com

 Keywords   identity stigma, social identity, psychological status, auto-marginalization.

 Abstract
The present paper dares to address a peculiar issue, trying to decipher the correct and impartial manner - or, on the contrary, deformed by the distorted lens that socialization has attached to the eyes - through which the individual manages to appropriate the reality in an attempt to increase its being in a world that tries, at every step, by means of masked strategies, to diminish it.
The Europeanist temptation to the prejudice of the national belonging seems to become an unhealthy, omnipresent dimension, nourished by the self-isolation of the individual in an uncertain present, lacking of authentic milestones. That is why the first step of the intercession that aims at re-forming the friendship with the condition of being Romanian is represented by the acknowledgement of the alienation feeling that this people lives, threatened from the inside by the migration phenomenon and from the outside by globalization.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îndrăzneşte să abordeze o problematică aparte, încercând să descifreze maniera dreaptă şi imparţială sau, dimpotrivă, deformată de lentilele pe care socializarea le-a ataşat privirii, prin care individul reuşeşte să îşi aproprie realitatea în tentativa de a-şi spori fiinţa într-o lume care încearcă, la tot pasul, prin strategii mascate, să i-o diminueze.
Tentaţia europenistă în detrimentul apartenenţei naţionale pare să devină o dimensiune maladivă, omniprezentă, hrănită de autoizolarea individului într-un prezent incert şi lipsit de repere autentice. Tocmai de aceea, primul pas în demersul ce urmăreşte reîmprietenirea cu condiţia de a fi român îl reprezintă ipostazierea sentimentului de alienare pe care îl trăieşte acest popor, ameninţat din interior de fenomenul migraţiei şi din exterior de globalizare.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti