TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Models of Reconstruction of the Huma. The Philosophical Anthropology - Max Scheler
(Modele de reconstrucţie a umanului. Antropologia filosofică - Max Scheler)
Vol LXI • No. 2/2009
Viorel Cernica
Universitatea Bucureşti, Splaiul Independenţei Nr. 204, Bucureşti
e-mail: cernicav@yahoo.com

 Keywords   model of philosophizing, philosophical anthropology, essence of the human, life, spirit.

 Abstract
In this study, the author presents some characteristics of Max Scheler's philosophy that have the sense of a model of philosophizing on the man named by philosopher himself "philosophical anthropology". These characteristics are stated according to the structure of any model of philosophizing on the man: a) the tackling of a problem; b) the thematic delimiting (the cutting of a thematic horizon); c) the establishing of a thematic perspective; d) the thematic reconstruction (of the world according to the established human's essence). Finally is formulated the idea that Max Scheler's philosophy opens new methods for the philosophical reconstruction of the human.

 Rezumat
În acest studiu autorul prezintă câteva caracteristici ale filosofiei lui M. Scheler care au sensul unui model de filosofare asupra omului pe care filosoful însuşi îl numeşte antropologie filosofică. Aceste caracteristici sunt stabilite în acord cu structura oricărui model de filosofare asupra omului. În final este formulată ideea că filosofia lui M. Scheler deschide noi metode pentru reconstrucţia filosofică a umanului.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti