TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Concept of Unachievement in Paul Zumthor's Work
(Conceptul de nedesăvârşire în interpretarea lui Paul Zumthor)
Vol LXI • No. 2/2009
Loredana Stoica
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: loredana_upg@yahoo.com

 Keywords   unachievement, language, symbols.

 Abstract
The article presents Paul Zumthor's theory about unachievement, a concept deriving from the myth of the Tower of Babel and having meanings developed in contemporary culture. Linguistic confusion defines the lack of communication available both for the mythical times of story and for the contemporary age.

 Rezumat
Articolul prezintă teoria lui Paul Zumthor despre nedesăvârşire, un concept derivat din mitul turnului Babel, cu sensuri dezvoltate în cultura contemporană. Ideea centrală a studiului său este aceea de confuzie lingvistică, definitorie pentru lipsa de comunicare caracteristică atât pentru timpurile mitice ale povestirii cât şi pentru perioada contemporană.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti