TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Two Faces of Present Human Crisis: Economical and Political Crisis
(Două feţe ale actualei crize umane: criza economică şi cea politică)
Vol LXI • No. 2/2009
Dragoş Grigorescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: dragos_grigorescu77@yahoo.com

 Keywords   philosophy of human, Bretton Woods agreements, globalization.

 Abstract
In this article my objectives are the following:
1. To show that the present world economic crisis is a major conceptual issue of the globalization process as a relevant phenomenon for the man and citizen of the 21st century. In order to analyze this aspect I have used a study of economy and social philosophy of D. Dăianu.
2. The world economic crisis as a phenomenon of the globalized present world, as a social reality, is in fact an effect of some unsettled social philosophy issues, which used to be in the center of attention in the past, for instance on the occasion of the Bretton Woods agreement. It is about finding that balance between capitalism as free as possible and the protection of the citizen against the uncertainties of a blind economic game subject only to the demand-offer ratio.
3. The globalization and the world crisis imply resignifications with respect to the European dream, and in this sense we have put under discussion the position of Czechia towards certain fundamental principles of the E.U. In fact it presents the need to rethink the relation of the European Union: federation or confederation?

 Rezumat
În acest articol îmi propun următoarele:
1. Să arăt că actuala criză economică mondială este şi o problemă conceptuală majoră a procesului de globalizare ca fenomen relevant pentru omul şi cetățeanul secolului XXI. Pentru a analiza acest aspect am folosit un studiu de economie politică şi filozofie socială al lui D. Dăianu.
2. Criza economică mondială ca fenomen al lumii de astăzi globalizate, ca realitate socială, este de fapt un efect al unor probleme de filozofie socială rămase nerezolvate, care au mai fost în atenție în trecut, de exemplu cu ocazia acordului de la Bretton Woods. Este vorba de găsirea acelui echilibru între un capitalism cât mai liber şi protecția cetățeanului faţă de incertitudinile unui joc economic orb, supus doar raportului cerere-ofertă.
3. Globalizarea şi criza mondială implică resemnificări la adresa visului european, iar în acest sens am luat în discuție poziţia Cehiei faţă de unele principii fundamentale ale UE. În fond este prezentată necesitatea regândirii raportului UE: federație sau confederație?Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti