TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Geographic-Historical Reference Points of Brazi Commune
(Repere geografico-istorice ale comunei Brazi din judeţul Prahova)
Vol LXI • No. 2/2009
Gheorghe Calcan
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti nr. 39, Ploieşti
e-mail: calcan@xnet.ro

 Keywords   Brazi commune, geography, history.

 Abstract
Brazi commune is situated in the neighbourhood of Ploiesti city, in the alluvial area of Prahova river, enjoying the temperate-continental climate, with a rich vegetation and fauna, specific to the sylvic-steppe area. The propitious natural environment favoured the human civilization since the beginnings of the human life, as on the commune's territory were discovered vestiges of the social cohabitation since the Paleolithic. The whole history of the commune progressed under the influence of some strong civilization and cultural centers like the geto-dacian fortresses from Tinosu, Sirna and Popesti, the mediaeval burgs of Targsor and Gherghita, in the neighbourhood of the modern and contemporary Ploiesti, an area where one of the most modern and greatest refineries of the country was built, the Brazi Refinery.

 Rezumat
Comuna Brazi este situată în vecinatatea oraşului Ploieşti, în zona aluvionară a râului Prahova, beneficiid de climatul temperat continental, cu o vegetatie şi faună bogate, specifice zonei de silvo-stepă. Cadrul natural prielnic a favorizat civilizaţia umană încă de la începuturile vieţii omeneşti, pe teritoriul comunei descoperidu-se vestigii ale convieţuirii sociale încă din epoca paleoliticilui. Intreaga istorie a comunei s-a derulat sub înriurirea unor puternice centre de civilizaţie şi cultură precum cetăţile geto-dacice de la Tinosu, Şirna, şi Popeşti, târgurile medievale ale Târgşorului şi Gherghiţei, în vecinătatea Ploieştiului modern şi contemporan, zonă în care s-a construit una din cele mai mari şi moderne rafinării ale ţării, Rafinăria Brazi.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti